Prinsip Asas Sekolah"Docendo Discimus"

“Dengan mengajar, kami belajar”Kami mencari pelajar yang berkongsi perasaan dengan prinsip asas sekolah kami dan mematuhi polisi kemasukan kami.

Ciri-ciri pelajar yang dicari oleh sekolah kami (Polisi Kemasukan)

[1] Individu yang berkongsi perasaan dengan prinsip asas sekolah kami yang unik, dan mempunyai rasa ingin belajar di sekolah kami yang kuat

[2] Individu yang mengambil inisiatif sendiri untuk belajar, dan penuh dengan keinginan untuk mempelajari pengetahuan dan kemahiran yang bertahap tinggi

[3] Individu yang tidak mengalah dan terus berusaha walaupun menghadapi kesusahan, serta mempunyai keazaman untuk menamatkan pelajaran dan bekerja dalam industri makanan