.tsuji OSAKA/FRANCE

CatalogrequestECatalogrequestECatalog

Osaka,Japanโรงเรียนสอนทำอาหารซึจิ หลักสูตรเชฟ

สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ส่งเสริม “ความสามารถในการทำ” และ “ความสามารถในการคิด” โรงเรียนสอนทำอาหารซึจิ หลักสูตรเชฟนั้นแตกต่างจากที่อื่นตรงนี้!

1เรียนรู้ “อาหารประเภทต่างๆ” จาก “อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ”

เรียนรู้อาหารประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งอาหารตะวันตก อาหารญี่ปุ่น และอาหารจีน สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในอาหารแต่ละประเภท ซึ่งแต่ละท่านมีเทคนิคขั้นสูงและความรู้อันเต็มเปี่ยม พร้อมที่จะสอนนักเรียนด้วยความกระตือรือร้น สิ่งนี้เองเป็นจุดแข็งที่สุดของโรงเรียนสอนทำอาหารซึจิ หลักสูตรเชฟ เนื่องจากนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับอาหารทุกประเภทไปพร้อมกัน จึงไม่เพียงจะได้เรียนรู้เทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

  • อาหารตะวันตกอาหารตะวันตก
  • อาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่น
  • อาหารจีนอาหารจีน

2“สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้” ที่จะช่วยพัฒนาให้เก่งขึ้นได้อย่างแน่นอน

หากไม่ทราบว่าเพราะอะไรอาหารจึงมีรสชาติอร่อย ก็จะไม่สามารถสร้างสรรค์อาหารที่อร่อยได้
ที่โรงเรียนสอนทำอาหารซึจิ หลักสูตรเชฟแห่งนี้ นอกจากนักเรียนจะได้รับทักษะระดับสูงในการทำอาหารติดตัวไปแล้ว โรงเรียนยังให้ความสำคัญกับความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น สุขอนามัยในอาหาร โภชนาการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการทำอาหารอีกด้วย การเรียนรู้ทั้งสองสิ่งควบคู่กันไปจะช่วยให้เข้าใจอาหารอย่างลึกซึ้งมากขึ้นและเป็นบ่อเกิดแห่งการเรียนรู้

“โปรแกรมการสอน”
อันเป็นเอกลักษณ์เพื่อความเข้าใจภาพรวมที่ลึกซึ้งมากขึ้น
ทักษะทักษะ
ทักษะ
เริ่มที่การฝึกฝนทักษะพื้นฐานของอาหารแต่ละประเภท เช่น วิธีการใช้มีด จากนั้นจะเป็นการเตรียมวัตถุดิบไปจนถึงการปรุงอาหาร และการจัดตกแต่งจนได้เป็นอาหารจานที่สมบูรณ์ ทั้งยังขัดเกลาทักษะของแต่ละบุคคล พัฒนาไปสู่การคิดกระบวนการ รวมถึงแบ่งบทบาทหน้าที่และร่วมมือกันทำอาหารแบบเป็นกลุ่ม เรียนรู้ทักษะพื้นฐานของอาหารแต่ละประเภทผ่านการเรียนภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่
ความรู้ความรู้
ความรู้
เพราะอะไรจึงเกิดอาหารชนิดนี้ขึ้น สิ่งสำคัญในการทำอาหารให้สามารถทานได้อย่างสบายใจคืออะไร วิธีการดึงคุณค่าทางโภชนาการและจุดเด่นของอาหารออกมาสามารถทำได้อย่างไร สามารถทำสิ่งใดกับอาหารได้บ้างเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดี เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นต้องทราบในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารไปตามแต่ละหัวข้อ เช่น วัฒนธรรมพื้นเพของอาหาร ความปลอดภัยและสุขอนามัยอาหาร วัฒนธรรมการทานกับสุขภาพ ฯลฯ

3สามารถพิจารณาเรื่อง "การศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส" ในการเรียนได้

โรงเรียนในเครือซึจิโจมีวิทยาเขตฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณปราสาทในเขตชานเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส นักเรียนจึงสามารถเรียนเกี่ยวกับอาหารฝรั่งเศสแบบต้นตำรับได้ นอกจากนี้ยังสามารถไปฝึกภาคปฏิบัติในสถานที่จริงอย่างร้านชั้นนำของฝรั่งเศส เป็นการกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของนักเรียน
สำหรับหลักสูตรเชฟในคอร์สทั่วไปมี “คอร์สศึกษาต่อที่วิทยาเขตฝรั่งเศส” ซึ่งเป็นชั้นเรียนพิเศษที่นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ โดยในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ทางโรงเรียนจะเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ
*สามารถเลือกการไปศึกษาต่อต่างประเทศนอกเหนือจาก “คอร์สศึกษาต่อที่วิทยาเขตฝรั่งเศส” ได้เช่นกัน

ต่อยอดการฝึกโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงเพื่อขัดเกลาทักษะการปฏิบัติที่แหล่งต้นตำรับต่อยอดการฝึกโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงเพื่อขัดเกลาทักษะการปฏิบัติที่แหล่งต้นตำรับ

โรงเรียนในเครือซึจิโจ วิทยาเขตฝรั่งเศส

ชมวิดีโอแนะนำโรงเรียนสอนทำอาหารซึจิ หลักสูตรเชฟ

  • 1 วันในโรงเรียนสอนทำอาหารซึจิ หลักสูตรเชฟ”
  • “ความเชื่อมโยง”
  • “สัมผัสถึงการเรียนรู้เติบโต”
  • “วิดีโอมุมมองของนักเรียน การฝึกปฏิบัติทำอาหารญี่ปุ่น”
  • “โรงเรียนสอนทำอาหารซึจิ หลักสูตรเชฟ”