Trong tương lai ngành thực phẩm ăn uống sẽ cần đến những nhà quản lý thành thạo tay nghề. Mời bạn đến trường chúng tôi Tsuji Culinary Institute Group để khám phá những điểm mạnh của bản thân!

Tsuji Culinary Institute Group

Phương châm xây dựng trường học
Chúng tôi đang tìm kiếm những sinh viên hiểu được phương châm xây dựng trường học của chúng tôi cũng như phù hợp với chính sách nhập học của trường.

more

  • Events

  • Topics

more

Lyon , FranceCentre de Perfectionnement
Ecole Hôtelière Tsuji