.tsuji OSAKA/FRANCE

CatalogrequestECatalogrequestECatalog

Trong tương lai ngành thực phẩm ăn uống sẽ cần đến những nhà quản lý thành thạo tay nghề. Mời bạn đến trường chúng tôi Tsuji Culinary Institute Group để khám phá những điểm mạnh của bản thân!

Tsuji Culinary Institute Group

News Topics

Lyon , FranceCentre de Perfectionnement
Ecole Hôtelière Tsuji