Phương châm xây dựng trường học"Docendo Discimus"

Chúng tôi học hỏi thông qua giảng dạyChúng tôi đang tìm kiếm những sinh viên hiểu được phương châm xây dựng trường học của chúng tôi cũng như phù hợp với chính sách nhập học của trường.

Đối tượng sinh viên mà trường chúng tôi tìm kiếm [Chính sách nhập học]

[1] Những sinh viên hiểu được Phương châm xây dựng trường học độc đáo của chúng tôi và có nguyện vọng học tập tại trường

[2] Những sinh viên luôn có tinh thần chủ động trong học tập, mong muốn được tiếp thu kiến thức và kỹ năng nâng cao

[3] Những sinh viên luôn nỗ lực không ngừng ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn quyết tâm hoàn thành chương trình học để gia nhập vào ngành công nghiệp thực phẩm.