.tsuji OSAKA/FRANCE

CatalogrequestECatalogrequestECatalog

สิ่งสำคัญของอนาคตวงการอาหารนั้นคือเหล่าผู้นำค้นพบศักยภาพแห่งการเป็นผู้นำได้ที่นี่สถาบันสอนทำอาหารซึจิ

Tsuji Culinary Institute Group

News Topics

คำขวัญประจำโรงเรียน
เรากำลังมองหานักเรียนที่เห็นด้วยกับ นโยบายการรับเข้าเรียน และนักเรียนที่มีความรู้สึกร่วมในคำขวัญประจำโรงเรียนเรา

more

Lyon , FranceCentre de Perfectionnement
Ecole Hôtelière Tsuji