.tsuji OSAKA/FRANCE

CatalogrequestECatalogrequestECatalog

Osaka,Japanโรงเรียนสอนทำอาหารสึจิ หลักสูตรขนมอบ

หลักสูตร 2 ปี คอร์สเทคนิคการจัดการทำขนม
หลักสูตร 1 ป คอร์สทั่วไปสำหรับนักสุขอนามัยด้านการผลิตขนม

สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ส่งเสริม “ความสามารถในการทำ” และ “ความสามารถในการคิด” โรงเรียนสอนทำอาหารสึจิ
หลักสูตรขนมอบนั้นแตกต่างจากที่อื่นตรงนี้!

1เรียนรู้ “ขนมประเภทต่างๆ” จาก “อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ”

เรียนเกี่ยวกับขนมประเภทต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งขนมอบ ขนมญี่ปุ่น ขนมปัง สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในขนมแต่ละประเภท ซึ่งแต่ละท่านมีเทคนิคขั้นสูงและความรู้อันเต็มเปี่ยม พร้อมที่จะสอนนักเรียนด้วยความกระตือรือร้น สิ่งนี้เองเป็นจุดแข็งที่สุดของโรงเรียนสอนทำอาหารสึจิ หลักสูตรขนมอบ
เนื่องจากนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับขนมทุกประเภทไปพร้อมกัน จึงไม่เพียงจะได้เรียนรู้เทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล ส่งผลให้มีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

  • การทำขนมปังการทำขนมปัง
  • ขนมอบขนมอบ
  • ขนมญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่น

2หากไม่ทราบว่าเพราะอะไรขนมจึงมีรสชาติอร่อย ก็จะไม่สามารถสร้างสรรค์ขนมหวานหรือขนมปังที่อร่อยได้

ที่โรงเรียนสอนทำอาหารสึจิ หลักสูตรขนมอบแห่งนี้ นอกจากนักเรียนจะได้รับทักษะระดับสูงในการทำขนมติดตัวไปแล้ว โรงเรียนยังให้ความสำคัญกับความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น สุขอนามัยในอาหาร โภชนาการ และทฤษฎีเกี่ยวกับขนมอบอีกด้วย
การเรียนรู้ทั้งสองสิ่งควบคู่กันไปจะช่วยให้เข้าใจอาหารอย่างลึกซึ้งมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

“โปรแกรมการสอน”
อันเป็นเอกลักษณ์เพื่อความเข้าใจภาพรวมที่ลึกซึ้งมากขึ้น
ทักษะทักษะ
ทักษะ
เริ่มที่การฝึกฝนทักษะพื้นฐานของขนมแต่ละประเภท เช่น วิธีการใช้เครื่องมือ จากนั้นจะได้เรียนเกี่ยวกับการชั่งตวงไปจนถึงการเตรียมวัตถุดิบ การตกแต่งด้วยตนเอง และยังเพื่อขัดเกลาทักษะของแต่ละบุคคล อีกทั้งเป็นการพัฒนาไปสู่การคิดกระบวนการขึ้นด้วยตนเอง รวมถึงแบ่งบทบาทหน้าที่และร่วมมือกันในการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อผลิตขนมในปริมาณมาก เรียนรู้ทักษะพื้นฐานของขนมแต่ละประเภทผ่านการเรียนภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่
ความรู้ความรู้
ความรู้
ขนมชนิดนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร สิ่งสำคัญในการทำขนมให้สามารถทานได้อย่างสบายใจคืออะไร วิธีการดึงคุณค่าทางโภชนาการและจุดเด่นของอาหารออกมาสามารถทำได้อย่างไร สามารถทำสิ่งใดได้บ้างเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดี เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นต้องทราบในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการทำขนมไปตามแต่ละหัวข้อ เช่น วัฒนธรรมพื้นเพของขนม ความปลอดภัยและสุขอนามัยอาหาร วัฒนธรรมการทานกับสุขภาพ และโภชนาการ ฯลฯ

3สามารถพิจารณาเรื่อง “การศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส” ในการเรียนได้

โรงเรียนในเครือสึจิโจมีวิทยาเขตฝรั่งเศสซึ่งตั้งอยู่บริเวณปราสาทในเขตชานเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส นักเรียนจึงสามารถเรียนเกี่ยวกับขนมฝรั่งเศสแบบต้นตำรับได้ นอกจากนี้ยังสามารถไปฝึกภาคปฏิบัติในสถานที่จริงอย่างร้านชั้นนำของฝรั่งเศส เป็นการกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของนักเรียน
ในคอร์สนักสุขอนามัยด้านการผลิตขนมมี “คอร์สศึกษาต่อที่วิทยาเขตฝรั่งเศส” ซึ่งเป็นชั้นเรียนพิเศษที่นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ โดยในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ทางโรงเรียนจะเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ

 ต่อยอดการฝึกโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงเพื่อขัดเกลาทักษะการปฏิบัติที่แหล่งต้นตำรับ ต่อยอดการฝึกโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงเพื่อขัดเกลาทักษะการปฏิบัติที่แหล่งต้นตำรับ

โรงเรียนในเครือสึจิโจ วิทยาเขตฝรั่งเศส

ชมวิดีโอแนะนำโรงเรียนสอนทำอาหารสึจิ หลักสูตรขนมอบ

  • “ความสนุกที่ได้จากการลงมือทำ”
  • “สัมผัสถึงการเรียนรู้เติบโต”