คำขวัญประจำโรงเรียน"Docendo Discimus"

“เรียนรู้จากการสอน”เรากำลังมองหานักเรียนที่เห็นด้วยกับ นโยบายการรับเข้าเรียน และนักเรียนที่มีความรู้สึกร่วมในคำขวัญประจำโรงเรียนเรา

“นโยบายการรับเข้าเรียน” หรือลักษณะของนักเรียนที่โรงเรียนของเรากำลังมองหา

[1] นักเรียนที่มีความตั้งใจแรงกล้าที่ต้องการจะเล่าเรียนในโรงเรียนนี้ และมีความรู้สึกร่วมในคำขวัญประจำโรงเรียน

[2] นักเรียนที่เปี่ยมไปด้วยความต้องการที่ตั้งใจจะไขว่คว้าหาความรู้และทักษะขั้นสูง และเรียนรู้ล่วงหน้าได้ด้วยตนเอง

[3] นักเรียนที่ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะทำงานในแวดวงธุรกิจอาหารโดยเข้าศึกษาจนสำเร็จลุล่วง และพยายามโดยไม่ยอมแพ้แม้จะเผชิญกับความยากลำบาก